FAQ

השאלות החשובות, השאלות שצריך לשאול והתשובות לכל אלו.

מדוע חשוב לקחת חברת ניהול עבור הבניין ומהם היתרונות?

חברת ניהול הופכת להיות המבוגר האחראי במבנה, והדברים באים לידי ביטוי בכל המישורים, החל בטיפול השוטף בתחזוקת הבניין, עובר דרך הגבייה מהדיירים, ניקיון וגינון, לתפקוד המערכות השונות בבניין ותשלומים מול ספקים וגופי שירות שונים.

החלטנו להכניס חברת ניהול לבניין שלנו, מה צריך לעשות?

על וועד הבניין להציג את ההחלטה לקבל את חברת הניהול לבניין (כמובן, באמצעות הסכם חתום) מול הדיירים באסיפה מסודרת. הרוב הנדרש לקבלת חברת ניהול בפעם הראשונה בבניין, הוא 51% מסך הדיירים – ונדגיש: בעלי הדירות – ובמידה ומדובר בהחלפת חברת ניהול קיימת, הרוב הנחוץ על פי חוק המקרקעין סעיף 59, הוא שני שלישים (67%) מהדיירים. הכל יעלה על הכתב במסגרת פרוטוקול אסיפת דיירים וחתימותיהם.

איך גובים דמי וועד מהדיירים?

את הוועד גובים לרוב בהתאם למטראז’ כל דירה. חברת הניהול תספק עלות ₪ למ”ר, והחישוב ייערך מול כל דירה בנפרד. יחד עם זאת, החוק מתיר, במסגרת הסכמת הדיירים ברוב (כמו בקבלת החלטה על חברת ניהול, 67%) על גבייה אחידה לסך הדירות בסכום זהה.

 

איך מתמחרים שירותי ניהול?

תמחור שירותי ניהול מכיל בתוכו מספר מרכיבים – ראשית, האם חברת הניהול משלמת את כלל חשבונות הבניין ודואגת לטיפול גם מול גופים חיצוניים שונים (חברת החשמל, חברת המעליות, ביטוחים, מערכות הבניין השונות) או הוועד עצמו עדיין מעדיף לטפל בתשלומים אלו; שנית, ישנם הפרמטרים של גודל הבניין, מספר הדירות, השטחים המשותפים, חניונים, מספר ימי הניקיון השבועיים, גדלי הגינות ועוד… מוזמנים לדבר איתנו, ונכין הצעת מחיר המותאמת ספציפית עבור הבניין שלכם.

 

האם חברת ניהול מחליפה את ועד הבית?

חשוב להבין, חברת ניהול ואחזקה לא מחליפה באופן מלא את וועד הבית, ורצוי שגם לא תעשה כזה דבר (אתם הרי רוצים להיות עם האצבע על הדופק ולדעת מה קורה, גם כשהדברים טובים). וועד הבית יהפוך ל –”איש קשר” מול חברת הניהול, והדיירים יכולים החל מאותו הרגע להפנות את בקשותיהם ישירות לנציג של חברת הניהול, אך תמיד גם לוועד הבית.

 

מה הופך את קוואדרה למובילה ולייחודית בתחום?

ניהול המבנים שלנו בחטיבת ניהול המבנים של קוואדרה מתחיל בתפיסת כל אחד מהפרויקטים כקהילת משתמשים ייחודית.
מתודת העבודה הסינרגטית ™Building360 מאפשרת חוויית משתמש רחבה לכל אחד מהדיירים הזוכים למכלול שירותים מקיף, מקצועי ומלא, המבוסס הן על יכולות טכנולוגיות מתקדמות והן על הון אנושי מוביל. ארבע הזרועות השונות המרכיבות את חטיבת המורים והנכסים (אחזקה וניהול, שירות, משפטי וביטוחי וירוקה) אחראית כל אחת לתחום ספציפי ובו היא פועלת בעצימות מלאה ומאפשרות עומק שירותים יוצא דופן עבור הבניין.