שירותי החברה

360 מעלות של שירותים לכל צרכי הבניין

קוואדרה ניהול מגורים ונכסים בנויה מארבע זרועות – זרוע הניהול והאחזקה, זרוע השירות, זרוע הכספים והמשפטי ו- זרוע האנרגיה הירוקה. יחד, עובדות הזרועות בסינרגיה מלאה ומעניקות מכלול שירותים מלא, מקיף ואופטימלי של 360° לבנייני המגורים ולנכסים השונים בטיפול החברה. הכירו את השירותים השונים.

מוקד שירות

שירות למעליות

טיפול משפטי וביטוחי

ניהול כספים

אפליקציה לדיירים

שירותי ניקיון

ניהול אחזקה ותפעול

תכנית אחזקה שנתית

הטמעת מערכות ירוקות

ניהול נכסים

שמירה ואבטחה

גינון ועיצוב נוף